هنگامی كه وارد پنجره Dial-up Networking می شوید Username در پنجره ای ظاهر می شود این مسئله عیبی كه دارد اینست كه كاربران دیگر متوجه Username ما می شوند . بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, دستور زیر را در ریجستری دنبال کنید.
_Local_Machine\SystemCurrentcontrolset\Services\Ra sman\Parameter

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 شهریور 1389    | توسط: نا شناس    |    | نظرات()